เว็บสล็อตออนไลน์ไลบีเรีย: Teklo Maxwell Grigsby ถอนตัวจากการสอบสวนของ LiNCSA ในการครอบครองอาวุธปืนของนักศึกษา Cyber-Ed

เว็บสล็อตออนไลน์ไลบีเรีย: Teklo Maxwell Grigsby ถอนตัวจากการสอบสวนของ LiNCSA ในการครอบครองอาวุธปืนของนักศึกษา Cyber-Ed

คณะกรรมการแห่งชาติไลบีเรียด้านอาวุธขนาดเล็ก (LiNCSA) เว็บสล็อตออนไลน์มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบว่า Atty Teklo Maxwell Grigsby ประธานคณะกรรมาธิการที่ 2 ได้ถอนตัวอย่างเป็นทางการจากทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะเกิดขึ้นจากกรณีที่เกี่ยวข้องกับนางสาว Precious Ireland (หลานสาวของประธาน) ซึ่งต้องได้รับการแทรกแซงจากคณะกรรมาธิการ

ประธาน Grigsby ระบุว่าการตัดสินใจ

ของเขาในการถอนตัวนั้นเป็นไปตามบทที่ 5 มาตรา 2 ของพระราชบัญญัติการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติไลบีเรีย ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องระบุว่า “คณะกรรมาธิการจะต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ที่อาจขัดขวางการดำเนินการทั้งหมดและ การปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์”

ประธานกรรมการ อต. Grigsby ได้ขอให้รองประธานกรรมการ Madam Bennietta T. Jarbo ร่วมมือกับตำรวจแห่งชาติไลบีเรียและสถาบันความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนและหรือดำเนินคดีในคดีที่กล่าวถึงข้างต้นในขณะที่เขาให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ครอบครัวที่เสียชีวิตนางพรีเชียส ไอร์แลนด์ ผู้ล่วงลับซึ่งพบกับการสวรรคตอย่างกะทันหันของเธอซึ่งเกิดจากบาดแผลกระสุนปืนตามที่ระบุโดยศูนย์การแพทย์หมู่บ้านเด็ก SOS ไลบีเรีย เป็นนักเรียนที่โรงเรียนความเป็นเลิศคริสเตียน Cyber-ED ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโซฟี ชุมชนคาทอลิกคองโก มันโรเวีย 

คณะกรรมาธิการให้ความมั่นใจ

แก่สาธารณชนถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนตำรวจแห่งชาติไลบีเรียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในภาคการรักษาความปลอดภัยในการสืบสวนปรากฏการณ์ประหลาดของการยิงโรงเรียนเมื่อเร็ว ๆ นี้กล่าวหาโดย Juvanus Oliver Turay นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 11 ของโรงเรียน Cyber-ED Christian ความเป็นเลิศ

สุดท้ายนี้ คณะกรรมาธิการจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ การคุ้มครองทางเพศและสังคม และอื่นๆ ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์กราดยิงที่น่าเศร้าเกิดขึ้นอีก 

ซึ่งกำหนดว่า: คณะกรรมการจะต้องอนุมัติโครงสร้างเงินเดือนของอธิบดีและรองอธิบดี” เมื่อคณะกรรมการ NPHIL ได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงของ NPHIL ซึ่งแสดงเงินเดือนที่สูงขึ้นสำหรับ DGas เมื่อเทียบกับเงินเดือนของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารของ NPHIL ได้คำนวณสัดส่วนเงินเดือนของ DG ตามส่วนต่างระหว่างเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติของ NPHIL และ จำนวนเงินที่กระทรวงสาธารณสุขจ่าย กระทรวงสาธารณสุขจ่าย DG เป็นเวลาสี่ (4) เดือน (มกราคมถึงเมษายน 2017) และไม่ใช่สาม (3) เดือนตามที่ระบุไว้ในรายงาน GAC การประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินของ NPHIL ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ EOC ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่ได้รับอนุมัติมาตรา : 3.3 หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรา J ซึ่งกำหนดว่า: คณะกรรมการจะต้องอนุมัติโครงสร้างเงินเดือนของอธิบดีและรองอธิบดี” เมื่อคณะกรรมการ NPHIL ได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงของ NPHIL ซึ่งแสดงเงินเดือนที่สูงขึ้นสำหรับ DGas เมื่อเทียบกับเงินเดือนของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารของ NPHIL ได้คำนวณสัดส่วนเงินเดือนของ DG ตามส่วนต่างระหว่างเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติของ NPHIL และ จำนวนเงินที่กระทรวงสาธารณสุขจ่าย กระทรวงสาธารณสุขจ่าย DG เป็นเวลาสี่ (4) เดือน (มกราคมถึงเมษายน 2017) และไม่ใช่สาม (3) เดือนตามที่ระบุไว้ในรายงาน GAC การประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินของ NPHIL ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ EOC ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่ได้รับอนุมัติมาตรา : 3.3 หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรา J ซึ่งกำหนดว่า: คณะกรรมการจะต้องอนุมัติโครงสร้างเงินเดือนของอธิบดีและรองอธิบดี” เมื่อคณะกรรมการ NPHIL ได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงของ NPHIL ซึ่งแสดงเงินเดือนที่สูงขึ้นสำหรับ DGas เมื่อเทียบกับเงินเดือนของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารของ NPHIL ได้คำนวณสัดส่วนเงินเดือนของ DG ตามส่วนต่างระหว่างเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติของ NPHIL และ จำนวนเงินที่กระทรวงสาธารณสุขจ่าย กระทรวงสาธารณสุขจ่าย DG เป็นเวลาสี่ (4) เดือน (มกราคมถึงเมษายน 2017) และไม่ใช่สาม (3) เดือนตามที่ระบุไว้ในรายงาน GAC ให้คณะกรรมการอนุมัติโครงสร้างเงินเดือนของอธิบดีและรองอธิบดี” เมื่อคณะกรรมการ NPHIL ได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงของ NPHIL ซึ่งแสดงเงินเดือนที่สูงขึ้นสำหรับ DGas เมื่อเทียบกับเงินเดือนของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารของ NPHIL ได้คำนวณสัดส่วนสล็อตออนไลน์